KYRKOR TJÄNSTER

Certum-Introduktion

Vi har utvecklat ett system som håller reda på all information i form av historia, teknik, ritningar, bilder osv. Vi har byggt ett databassystem som skräddarsys för respektive byggnader där allt är strukturerat på ett sätt så att man enkelt kan söka bland dokumentationen. I sin enklaste användningsform så skriver man helt enkelt på ”Googlevis” vad man söker och får ett antal träffar.

Digitalisering (T01)

Har du ritningar som du vill överföra från den analoga världen till datorn så kan vi erbjuda en digitalisering i flera steg, allt från lättare retuschering till komplett uppritade dwg-ritningar.

Fastighetsdokumentation standard

Har du ett behov att få ordning på alla ritningar och handlingar för dina fastigheter....

Innehåll i stort:

-Rumsförteckning

-Fotodokumentation

-Inscanning/fotografering av väsentliga handlingar rörande fastigheterna

-Besiktning av fastigheterna

-Text och bilddokumentation av skador

-Utvidgad sökfunktion

Fastighetsdokumentation avancerad

Har du ett behov att få ordning på alla ritningar och handlingar för dina fastigheter....

Innehåll i stort:

-Rumsförteckning

-Fotodokumentation

-Inscanning/fotografering av väsentliga handlingar rörande fastigheterna

-Besiktning av fastigheterna

-Text och bilddokumentation av skador

-Utvidgad sökfunktion

-Upprättande av relationsritningar

-Serverfunktionalitet

-Vi anpassar programmet för era önskemål och behov

Fastighetssamordning

Vi arbetar som ”Kyrkoarkitekter” till ett antal församlingar. Detta innebär att vi tillsammans med församlingen kommer överens om vilka fastighetsfrågor som vi skall hantera. Vi arbetar lite som en samordnande faktor i fastighetsarbetet.