Certum nedladdning

(endast för beställare med kod)

CERTUM INTRO

SpecialuppdragD04_Intro_Special.html
PrivatpersonerD03_Intro_Privatpers.html
KyrkorD02_Intro_Kyrkor.html
FöretagD01_Intro_Foretag.html
 

Vad är Certum?

Vi arbetar sedan många år med kyrkorenoveringar. Informationen om en kyrkobyggnad kan vara mycket omfattande. Under hundratals år har det samlats bilder, ritningar, texter, protokoll mm. Rent byggnadstekniskt är också kyrkor ofta komplexa. De har byggts om och till genom århundranden. För att man skall kunna utföra en renovering så att kulturhistoria bevaras och en god ekonomi i förvaltandet ges, bör man ha en enkel överblick över all historisk och teknisk information som finns om kyrkan. Problemet är att det ofta finns så mycket information och att det är svårt att få just överblick. Det är här Certum kommer in i bilden.


Vi har utvecklat ett system som helt enkelt håller reda på all information i form av historia, teknik, ritningar, bilder osv. Vi har byggt ett databassystem som skräddarsys för respektive byggnader där allt är strukturerat på ett sätt så att man enkelt kan söka bland dokumentationen. I sin enklaste användningsform så skriver man helt enkelt på ”Googlevis” vad man söker och får ett antal träffar. I systemet finns även funktioner som t ex kalkylering, specifik sökning, bildarkiv, dokumentarkiv, tidsplanering mm.


Systemet är även ”dynamiskt” uppbyggt, vilket innebär att det uppdateras fortlöpande och fungerar som en Vård- och Underhållsplan som man kan använda i det dagliga arbetet.

När vi levererar ett system ingår en dator där allt är installerat och klart. Själva programmet är uppbyggt av standardkomponenter vilket innebär att det är ”framtidssäkrat”. Certum ligger lokalt lagrat på en dator hos beställaren för högsta säkerhet. Backup finns alltid hos Vattentornet.


Ledorden för Certum är:

-Enkelhet (alla skall kunna använda systemet oavsett datorvana)

-Överblick (all information samlad på ett ställe)

Viktigt att tillägga är att Certum inte är ett generellt datorprogram utan ett specifikt system för informationshantering som vi bygger upp för varje enskilt objekt. Det viktiga är vad som ligger inlagt och hur det är inlagt i systemet. Själva Certumprogrammet är det verktyg vi använder. Det man köper är en välstrukturerad, sökbar informationsmängd. En stor del av vårt arbete utgörs av att organisera, strukturera och förtydliga information. I arbetet gör vi, vid behov, uppmätningar, tekniska analyser, arkivsökning mm.


För vilka är Certum avsett?

Hittills har vi levererat Vård- och underhållsplaner för kyrkobyggnader, men systemet fungerar lika bra för såväl privata fastighetsägare som exempelvis kommuner.CERTUM = latin för ”säker, bestämd, viss”