DIGITALISERING


Projektkategori: Byggteknik

Beställare: --

Storlek:--

Plats: --

Status: --

Vi erbjuder ett digitalt ritningsarkiv med sökbart register och mätbara ritningar.

Ritningarna uppdateras genom enklare retuschering eller genom omvandling till cad-format.

Vi tar även fram presentationsmaterial i olika former.


Enkel retuschering:

Ritningen scannas in, uppdateras genom retuschering och får en ny ritram med uppdaterad information om

vad som eventuellt har förändrats.


Delvis uppritning i CAD:

Den scannade ritningen ligger som grund för vidare bearbetning där justeringar och ändringar ritas in måttriktigt i cad.


Uppritning i CAD

Ritningen omvandlas och uppdateras helt till valfritt cad-format.


Presentationsmaterial:

3d-modell för virtuell navigering, fotorealistiska visualiseringar och filmklipp.


Digitalisering av ritningar ingår även som en del av vårt Certumsystem.

DIGITALISERING