Fastighetssamordning


Projektkategori: --

Beställare: --

Storlek:--

Plats: --

Status: --

FASTIGHETSSAMORDNING

Fastighetssamordning


Vi arbetar som ”Kyrkoarkitekter” till ett antal församlingar. Detta innebär att vi tillsammans med församlingen kommer överens om vilka fastighetsfrågor som vi skall hantera. Vi arbetar lite som en samordnande faktor i fastighetsarbetet. Det kan handla om:

-hålla VoU-plan uppdaterad, skriva och ta in offerter till olika åtgärde

-hålla kontakten med Länsstyrelse, stift, museum mfl

-projektleda ombyggnader

-ta fram alla former av ritningsunderlag

-samordna konsultinsatser

-samordna hantverkarnas insatser