Fastighetsdokumentation standard


Projektkategori: Certum

Beställare: --

Storlek:--

Plats: --

Status: --

FASTIGHETSDOKUMENTATION

Har du ett behov att få ordning på alla ritningar och handlingar för dina fastigheter....

Innehåll i stort:

-Rumsförteckning

-Fotodokumentation

-Inscanning/fotografering av väsentliga handlingar rörande fastigheterna

-Besiktning av fastigheterna

-Text och bilddokumentation av skador

-Utvidgad sökfunktion

(del av Certum-systemet)