Certum-Introduktion

Vi har utvecklat ett system som håller reda på all information i form av historia, teknik, ritningar, bilder osv. Vi har byggt ett databassystem som skräddarsys för respektive byggnader där allt är strukturerat på ett sätt så att man enkelt kan söka bland dokumentationen. I sin enklaste användningsform så skriver man helt enkelt på ”Googlevis” vad man söker och får ett antal träffar.

Digitalisering

Har du ritningar som du vill överföra från den analoga världen till datorn så kan vi erbjuda en digitalisering i flera steg, allt från lättare retuschering till komplett uppritade dwg-ritningar.

FÖRETAG TJÄNSTER

Fastighetsdokumentation enkel

Har du ett behov att få ordning på alla ritningar och handlingar för dina fastigheter....

Innehåll i stort:

-Rumsförteckning

-Fotodokumentation

-Inscanning/fotografering av väsentliga handlingar rörande fastigheterna

-Sökfunktion

Fastighetsdokumentation standard

Har du ett behov att få ordning på alla ritningar och handlingar för dina fastigheter....

Innehåll i stort:

-Rumsförteckning

-Fotodokumentation

-Inscanning/fotografering av väsentliga handlingar rörande fastigheterna

-Besiktning av fastigheterna

-Text och bilddokumentation av skador

-Utvidgad sökfunktion

Fastighetsdokumentation avancerad

Har du ett behov att få ordning på alla ritningar och handlingar för dina fastigheter....

Innehåll i stort:

-Rumsförteckning

-Fotodokumentation

-Inscanning/fotografering av väsentliga handlingar rörande fastigheterna

-Besiktning av fastigheterna

-Text och bilddokumentation av skador

-Utvidgad sökfunktion

-Upprättande av relationsritningar

-Serverfunktionalitet

-Vi anpassar programmet för era önskemål och behov

Projektering

Projekten indelas i tre faser.

1.Skissfas

Arkitekten utformar en vision tillsammans med beställaren.

2.Projekteringsfas

Bygglov sökes, priser tas in, bygghandlingar upprättas.

3.Genomförandefas

Nära kontakt med bygget.Underlätta byggprocessen.Modellbyggnation

“Inget slår det som går att hålla i och ta på”

Vi är ett arkitektkontor i Eksjö som utöver projektering mm bygger arkitekturmodeller. Vi har byggt modeller till bl a Arkitekturmuséet och till privatpersoner.

Byggnadsvård

Vi har arbetat länge med olika former av restaurering/ombyggnad, företrädesvis villor från ca 1850-1930. På senare år har vi fått allt fler förfrågningar om restaurering av nyare byggnader.

Visualiseringar

Vi tar fram visualiseringar på nästan alla projekt vi gör här på kontoret.

Visualiseringar utgör de en del i vår process när vi tar fram förslag. Vi använder visualieringar inte enbart för att skapa vackra bilder utan även för att studera material, färger och ljusföring.


Bra att veta kan vara att vi även tar oss an visualiseringsuppdrag för projekt som ligger ”utanför huset”. Är du arkitekt, byggare, mäklare, reklambyrå etc och har behov av att få fram 3d-modeller och visualiseringar så hör av er till oss så berättar vi mer.

Skissmöte

Att i ett tidigt skede samla alla inblandade parter och genomföra strukturerade, kreativa skissmöten är nog ett av de absolut mest effektiva sätten att få bra arkitektur, ekonomi och projektstyrning.

Skissmöte 3d

När vi har haft ett eller flera inledande skissmöten kan nästa steg vara att vi har ”3d-skissmöte”. Detta innebär att vi sitter tillsammans här på kontoret och vi ritar i 3d ”just in time”. Att arbeta på detta sätt gör att vi mycket snabbt kan komma till beslut och att ni direkt kan se hur ert projekt växer fram.