PRIVATPERSONER TJÄNSTER

Fastighetsdokumentation för privatpersoner

Har du ett behov att få ordning på alla ritningar och handlingar för ditt hus....? Du kommer till oss med allt material i analog form och vi ser till att du tillbaka får en cd-skiva/usb-minne med allt material i sökbar form.


Projektering

Projekten indelas i tre faser.

1.Skissfas

Arkitekten utformar en vision tillsammans med beställaren.

2.Projekteringsfas

Bygglov sökes, priser tas in, bygghandlingar upprättas.

3.Genomförandefas

Nära kontakt med bygget.Underlätta byggprocessen.

Modellbyggnation

“Inget slår det som går att hålla i och ta på”

Vi är ett arkitektkontor i Eksjö som utöver projektering mm bygger arkitekturmodeller. Vi har byggt modeller till bl a Arkitekturmuséet och till privatpersoner.

Byggnadsvård

Vi har arbetat länge med olika former av restaurering/ombyggnad, företrädesvis villor från ca 1850-1930. På senare år har vi fått allt fler förfrågningar om restaurering av nyare byggnader.

Skissmöte

Vi har arbetat länge med olika former av restaurering/ombyggnad, företrädesvis villor från ca 1850-1930. På senare år har vi fått allt fler förfrågningar om restaurering av nyare byggnader.

Skissmöte 3d

När vi har haft ett eller flera inledande skissmöten kan nästa steg vara att vi har ”3d-skissmöte”. Detta innebär att vi sitter tillsammans här på kontoret och vi ritar i 3d ”just in time”. Att arbeta på detta sätt gör att vi mycket snabbt kan komma till beslut och att ni direkt kan se hur ert projekt växer fram.