Skissmöte


Projektkategori: --

Beställare: --

Storlek:--

Plats: --

Status: --

SKISSMÖTE

Skissmöte


Kort presentation av skissmöte:

1.Inläsning av projektet (era skisser, foton, tankar, tidningsurklipp etc). Upphängning av inkommet material på “tvättlina”.

2. Tre timmars kreativt skissande på plats.

  1. 3.Utförda skisser scannas och levereras per mail.


Kostnad: ring och få gällande pris

Mervärdesskatt (25%) tillkommer.

För resor utanför Eksjö tätort tillkommer:

Reskostnad samt milers


Liten förklaring krävs av ordet “tvättlina”. Vi har bokstavligen en tvättlina på kontoret där vi hänger upp nya jobb “på tork”. Passerar dem flera gånger om dagen, kastar en blick, tänker en tanke. Inläsning helt enkelt, låter det undermedvetna jobba. Det material som beställaren skickar in kan vara precis vad som helst som ger oss vägledning i tanken. Det kan vara foton, ritningar, urklipp, kort beskrivning av tankar osv osv. Helst vill vi att materialet hänger “på tork” en vecka eller mer innan själva mötet.

Under skissmötet ägnar vi oss åt att gå igenom tankar och idéer för jobbet. Gör skisser helt enkelt. Formulerar grundtankar som ska utgöra förutsättning för bygget. Oftast brukar omfattningen och ev nästa steg för arbetet klarna under första skissmötet.