Teknikutveckling

Pål Dunér har ett stort intresse för teknik. Finns bla ett förflutet som forskare vid KTH-installationsteknik mm. Under årens lopp har Pål i olika konstellationer arbetat med teknikutvecklingsprojekt. En ny typ av tegelsten med mycket goda isolerande egenskaper, system för inredningar i fullträ, nytt fönster med unika egenskaper mm.


SPECIALUPPDRAG TJÄNSTER

Konstnärliga uppdrag

Ibland räcker inte arkitekturens verktyg till för att beskriva det man vill beskriva och då får man utöka ”målerilådan”. Att teckna en fri vision kan ibland vara metoden, andra gånger så använder vi mer konceptuella metoder som tex video, modeller, fullskaleprototyper, utställningar mm.


Undervisning

Pål Dunér har undervisat en hel del på arkitektskolor, hantverksskolor, ingenjörsutbildningar mm. Ibland har det varit kortare kurser på en vecka eller så och ibland längre kurser på tre månader eller mer.